NightCall

NightCall er Kåre Thor Olsens personlige hjemmeside, der har eksisteret siden 1996, og siden 1997 på sin egen internetadresse.

Selve navnet NightCall stammer dog fra 1991, som navnet på både mit BBS og FidoNet-system. Disse ophørte i 2004 hhv. 2007.

I en længere årrække var det eneste, der var tilbage af det oprindelige NightCall, onlineudgaven af BBS'ets OS/2-filområder, som Kim Ludvigsen overtog; disse lader dog siden til at være blevet nedlagt – interessen for dem har nok været stærkt dalende, og nogle programmer stammede desuden helt tilbage fra første halvdel af 1990'erne.

Hjemmesidens primære indhold er nu fotoalbummet, med mine billeder fra ind- og udland. Hvad jeg ellers laver i min fritid, kan man læse om andetsteds.

Historie

Efter i 1991 at have købt mit første modem og have truffet bekendtskab med den spændende BBS-verden, begyndte jeg i efteråret mine egne BBS-eksperimenter under navnet NightCall, med flere forskellige BBS-programmer indtil valget faldt på det canadiske Maximus CBCS, der var frit tilgængeligt og krævede styresystemet DOS. Mit BBS' navn var med et glimt i øjet inspireret af nogle FidoNet-venners systemnavne, der alle begyndte med night (blandt andre NightCorner og NightHouse).

I indkøringsfasen havde NightCall én enkelt ekstern testperson, men da systemet i begyndelsen af 1992 blev åbnet for offentligheden, steg antallet af besøgende hurtigt, fordi BBS'et var gratis at anvende for alle (bortset fra deres egne telefonregninger). Desuden fjernede jeg hurtigt kravet om at give nogle filer retur, for dem man hentede fra BBS'et; kvaliteten var af stærkt svingende karaktér og det var sjældent filer, jeg var interesseret i. Åbningstiden var i begyndelsen mellem klokken 22 og 7, da jeg kun havde én telefonlinje til rådighed, og også gerne ville kunne ringes op af familie og venner, uden at de blev mødt af et modems hyletoner.

Tidligt i 1991 var jeg blevet medlem af FidoNet i Danmark, men uden at lade mit system tage del i det net af computere, der automatisk udveksler elektronisk post med hinanden, dvs. i FidoNet-jargon var jeg et point og endnu ikke en node. Omtrent samtidig med at BBS'et åbnede for offentligheden i begyndelsen af 1992, blev også FidoNet-delen gjort offentlig tilgængelig på den samme hardware, idet jeg blev node i netværket.

Jeg lærte hurtigt, at selv om man annoncerede med en specifik, begrænset åbningstid, kunne folk alligevel ikke finde ud af at overholde den. Derfor blev der sparet sammen til en ekstra telefonlinje og en computer mere, så der kunne være døgnåbent, og jeg kunne arbejde på den ene computer, mens de besøgende på skift lagde beslag på den anden via telefonnettet, mens de hentede filer fra BBS'et eller udveklede FidoNet-post. Den gang kostede en ny telefonlinje et par tusinde kroner at få lagt ind, og nye computere kostede let 10.000 kroner. En venlig person donerede en ældre skærm, som blev sluttet til BBS-/FidoNet-computeren, så jeg kunne overvåge og vedligeholde systemet uden ustandseligt at skulle flytte kabler mellem mine to computere.

Aktiviteten i FidoNet (og BBS-verdenen) eksploderede i 1990'erne, og takket være frivillige økonomiske bidrag fra NightCalls mange brugere, der i BBS-sammenhæng havde gjort systemet til et af de mest populære på Fyn, og i FidoNet-sammenhæng desuden et af de største i Danmark, blev der råd til at åbne to ekstra telefonlinjer og indkøbe det fornødne udstyr, så den enlige telefonlinje ikke længere var rødglødende fra klokken 19.30, når den daværende billigtakst begyndte. Som styresystem på computeren var DOS i mellemtiden blevet erstattet af OS/2, så den samme computer, ved hjælp af multitasking, kunne anvendes til alle BBS- og FidoNet-aktiviteter.

Da jeg allerede havde lært at programmere computere i begyndelsen af 1980'erne, udviklede jeg i Borland/Turbo Pascal flere værktøjer, som gjorde hverdagen lettere for mig som ejer af et BBS og et FidoNet-system. Et enkelt værktøj, et program til at generere lister over tilgængelige filer på BBS'et, fik også andre brugere end mig selv i ind- og udland. Jeg gjorde aldrig programmet offentligt tilgængeligt som freeware, hvilket ellers havde været den oprindelige tanke, da det af forskellige årsager var blevet for kompliceret at vedligeholde, til at jeg turde give en større brugerskare adgang til det. Da jeg fik tid til at omskrive programmet, var BBS-verdenen så stærkt på retur, at det ikke var umagen værd.

I 1994 blev jeg leder (netværkskoordinator) af den nyoprettede, særskilte afdeling (kaldet et netværk) af FidoNet på Fyn: FynNet. Der var store foreningspolitiske stridigheder både før og efter, i denne og andre anledninger, men jeg gad dem ikke mere og skiftede derfor til det fynske net. Det var ikke uden grund, at FidoNet blandt brugerne fik øgenavnet Fight'o'net.

I 1995 flyttede jeg fra Svendborg til Odense, og benyttede lejligheden til at erstatte mine telefonlinjer med to ISDN2-forbindelser, der fysisk benyttede de samme telefonkabler, men gav mulighed for højere dataoverførselshastigheder, samtidig med at modemer stadig kunne anvendes. Desuden fik man hvad der svarede til to telefonlinjer pr. ISDN2-forbindelse, hvorfor jeg i alt fik fire linjer til rådighed, hvor tre fortsat blev brugt til NightCall og den sidste til almindelige tale-telefonopkald, eller når jeg ville besøge en andens BBS, og mine tre linjer var optaget af indgående opkald.

I midten af 1990'erne blev det muligt for almindelige mennesker at få adgang til internettet. Jeg havde siden 1993 haft en e-mail-adresse, og havde i 1994 prøvet rigtig internetadgang for første gang takket være en vens mellemkomst. Den gang bød Gopher og ftp på flere interessante ting, end World Wide Web, som året før var blevet frit tilgængeligt for alle. Da der begyndte at åbne internetudbydere for privatpersoner, og jeg i forvejen havde det nødvendige udstyr (dvs. en computer med modem), oprettede jeg abonnement hos et par af disse nye virksomheder, hvor flere havde gode tilbud til folk fra FidoNet (på den tid var internetudbyderne ofte etableret af personer fra FidoNet).

Med min edb-interesse, var det oplagt at undersøge, hvordan man lavede sin egen hjemmeside. Det viste sig at være ganske let, i hvert fald for personer som mig, med allerede den gang mange års edb- og programmeringserfaring. Hjemmesiden lå først hos min internetudbyder, siden på et webhotel, og er i dag placeret på min egen server. I 1997 blev det muligt for privatpersoner at registrere internetdomæner i Danmark, og hjemmesiden har derfor siden 1. maj 1997 befundet sig på sin nuværende adresse.

Samtidig fortsatte aktiviteten i FidoNet, men omkring 1998 begyndte det så småt at gå ned ad bakke, fordi flere og flere nu fik deres første erfaringer med elektronisk kommunikation på internettet, frem for som hidtil i FidoNet, der anvendte noget mere komplicerede programmer. Da det i 1999-2000, med indførelsen af ADSL-forbindelser via telefonnettet, blev betalbart for privatpersoner, at få en fast internetopkobling, og man nu kunne slippe for at bakse med opsætning af modemer eller ISDN-adaptere, begyndte det store frafald blandt FidoNet-medlemmerne, da internettet ud over at byde på alternativer til BBS-verdenens og FidoNets muligheder (adgang til programsamlinger, onlinespil og elektronisk post), også bød på meget andet.

Folk var forlængst begyndt at hente freeware- og shareware-programmer mv. fra internettet, blandt andre fra NightCalls egne onlinefilområder (med samme indhold, som man kunne få adgang til via BBS'et). Filområderne kunne jeg takket være min nye ADSL-forbindelse, nu gøre tilgængelige for hele verden, uden at folk skulle bruge en mindre formue på at ringe direkte op til min computer, men kunne tilgå dem gennem deres internetforbindelse.

På grund af min ADSL-forbindelse, kunne jeg overtage posten som ansvarlig for den primære distribuering af diskussionsforummerne (konferencerne) i FidoNet Danmark, da min forgænger forlod FidoNet. Tidligere, før internettet blev udbredt, havde udvekslingen af post med FidoNet uden for Danmark kostet formuer, og blev i perioder sponseret af forskellige større virksomheder, der i forvejen havde et BBS som supportforum for deres kunder, og for hvem nogle ekstra daglige telefonopkald til udlandet trods alt ikke var en stor post på budgettet. I takt med internettets udbredelse, var der blevet udviklet FidoNet-programmer, der anvendte internettet som kommunikationsvej, frem for de hidtidige modem- og ISDN-forbindelser. Distribueringen via internettet gjorde, at ens diskussionsindlæg og private elektroniske breve (kaldet netmail, svarende til e-mail) ikke længere var flere dage undervejs, men at de nu ville være fremme hos modtageren i løbet af få minutter eller timer hvis alle undervejs i distributionsleddene anvendte internettet til postudvekslingen.

Kort før jul 2001 døde den ansvarlige for FidoNet Danmark uventet. Ud over at have mistet en god ven og FidoNet-mentor, som jeg havde kendt i ti år, manglede et væsentligt computersystem i udvekslingen af netmail med FidoNet i resten af verden. Med kort varsel trådte jeg til som midlertidig leder af FidoNet i Danmark (regional koordinator) – en post der endte med at blive permanent – da jeg i forvejen havde hele systemet på plads, på grund af min eksisterende distribuering af diskussionsforummerne, der stort set kunne følge de samme kanaler.

Siden 1992 havde jeg haft en OS/2-baseret server til mine BBS- og FidoNet-aktiviteter, og siden omkring 2001 en Debian GNU/Linux-baseret server til hjemmesiden og internetudgaven af BBS'ets filområder. I 2004 besluttede jeg mig for, at der kunne spares en del energi (også min egen), ved kun at have én server at passe. Samtidig besluttede jeg at nedlægge BBS'et, da der i flere år stort set ingen besøgende havde været. Internetudgaven af filområderne blev dog bevaret.

FidoNet var stadig en hyggelig hobby for mig, men da aktiviteten i diskussionsforummerne til sidst var helt væk, og forskellige danske og fællesnordiske redningsforsøg mislykkedes, forsvandt alt det, der engang gjorde min hobby så interessant og underholdende. Alligevel forblev jeg i nettet, da jeg havde en (efter egen mening) velbegrundet angst for at min afgang ville betyde kaos og medføre andres afgang. Jeg ønskede ikke at spolere noget for dem, der stadig havde fornøjelse ved FidoNet. Til sidst var der dog så få aktive tilbage, at min afgang ikke ville medføre noget større kaos, hvorfor jeg i november 2007 kunne annoncere min afgang senest ved årets udgang og begynde at overdrage mine forskellige opgaver til andre personer. I julen 2007 forlod jeg FidoNet, men har stadig minderne tilbage. :-)

Beretningen vil løbende blive udbygget, hvis jeg kommer i tanker om flere detaljer (eller får gravet dem frem fra arkiverne).